Cathain a Gheobhaidh tú Taiscí SBA Tar éis Ríomhphost EIDL nó Ríomhphoist Tairseach?

Getty

Thuairiscigh go leor úinéirí gnóthas beag go bhfuair siad r-phost ón SBA le sonraí faoin gcaoi a ríomhtar a n-airleacain iasachta don EIDL (Iasacht ó Thubaiste Díobhála Eacnamaíochta.) Ach a luaithe a gheobhaidh tú an ríomhphost seo, cá fhad a thógfaidh sé de ghnáth ort d’éarlais iasachta a fháil ? Agus an bhfuil Cuntas Tairseach EBA SID fíor? Seo a bhfuil úinéirí gnó ag tuairisciú a mhéid a lorgaíonn siad maoiniú le linn na paindéime coronavirus.
Tá Cuntas Tairseach SBA Fíor

Tá roinnt úinéirí gnó roinnte go bhfuair siad an ríomhphost EIDL céanna ón SBA a mhíníonn go bhfuil siad i dteideal suas le $ 10,000 ar a mhéad a fháil - ní ráthaítear $ 10,000 dóibh roimh ré. Is mar seo a leanas atá an ríomhphost.

Iarratasóir a chara,

Ar [DÁTA], tar éis an tAcht CARES a rith, thug an SBA an deis d’úinéirí gnóthas beag agus neamhbhrabúis a raibh tionchar ag COVID-19 orthu suas le Réamhíocaíocht $ 10,000 a fháil ar a nIasacht Tubaiste Díobhála Eacnamaíochta (EIDL). Tá an Réamhíocaíocht ar fáil mar chuid den iarratas iomlán EIDL agus aistreofar é isteach sa chuntas a sholáthraíonn tú go gairid tar éis d’iarratas a chur isteach. Chun a chinntiú gur féidir leis an líon is mó iarratasóirí cúnamh a fháil le linn na tréimhse dúshlánaí seo, cinnfear méid do Réamhíocaíochta de réir líon d’fhostaithe réamh-thubaiste (i.e., amhail an 31 Eanáir, 2020) d’fhostaithe. Soláthróidh an Réamhíocaíocht $ 1,000 in aghaidh an fhostaí suas go huasmhéid $ 10,000.Tá úinéirí gnó ag tabhairt faoi deara go bhfuair siad éarlais roimh ré laistigh de uaireanta go dhá lá tar éis dóibh an ríomhphost seo a fháil.

Tá na hamlínte á roinnt ar an subreddit ar a dtugtar SmallBusiness. Scríobh Redditor u / SuperFast123 sé uair an chloig tar éis dóibh an ríomhphost a fháil, fuair siad r-phost ansin dar teideal: Cruthaigh do Chuntas Tairseach Iasachta do Thubaiste Eacnamaíoch SBA. Chuir suíomh Gréasáin na tairsí in iúl dóibh freisin an méid airgid a bhí siad ag cáiliú le fáil. Ní bhfuair siad an éarlais go fóill, ach fuair siad deimhniú go raibh sé ag teacht sé uair an chloig tar éis an oll-ríomhphost ginearálta a fháil faoi airleacan SBA EIDL. Dúirt duine eile go bhfuair siad an ríomhphost tairsí thart ar 20 uair tar éis dóibh an réamh-r-phost a fháil.

Seo an chuma atá ar an tairseach, arna roinnt ag u / adamlames agus dearbhaithe ag úinéirí gnólachtaí beaga eile.Reddit

Reddit

Scríobh duine amháin ar Reddit go bhfuair formhór na n-úinéirí gnó a airleacan laistigh de 24 uair an chloig ón oll-r-phost a fháil. Scríobh duine eile go bhféadfadh an éarlais a thógáil chomh fada le dhá lá le teacht tar éis duit an oll-ríomhphost a fháil agus d’aighneacht tairsí a chríochnú.

Go ginearálta, is cosúil má fhaigheann tú an ríomhphost ag caint faoi mhéid do airleacan, gheobhaidh tú d’éarlais laistigh de lá nó dhó tar éis sin. Níl sé ráthaithe, ar ndóigh, ós rud é go raibh roinnt mhaith fadhbanna leis na feidhmchláir SBA EIDL. Ach is é seo a bhí ag úinéirí gnó go dtí seo.

Thuairiscigh Forbes nach bhféadfadh roinnt gnólachtaí ach $ 15,000 san iomlán a fháil in iasachtaí mar gheall ar theorainn sna cistí atá ar fáil, ach thuairiscigh roinnt úinéirí gnó gur tairgeadh an oiread agus $ 500,000 nó níos mó dóibh. Thug Forbes faoi deara gur féidir leat tubaistecustomerservice@sba.gov a scríobh le ceisteanna, ach tá an cuntas an-mhall ag freagairt.

Ach cad faoi mhéid iomlán na hiasachta agus ní amháin an airleacan? Ar Reddit, dúirt u / kitehigh911 rinne siad iarratas ar 16 Márta agus fuair siad a maoiniú iomlán EIDL inné. Dúirt siad go nglaofaidh agus go seolfaidh an SBA ríomhphost chugat tar éis duit glacadh leis an tairiscint iasachta, agus beidh ort doiciméid a shíniú agus iad a scanadh ar ais chuig an SBA. Dúirt daoine eile gur ghlaoigh an SBA orthu díreach sula bhfuair siad a dtairiscint iasachta iomlán chun faisnéis a dhearbhú. Mar sin bí cinnte agus freagair do ghuthán má tá tú ag fanacht ar cheadú iasachta. B’fhéidir go bhfuil an SBA ag glaoch ort.

De réir JD Supra , is gnách gurb é 18 go 21 lá an amlíne iomlán don EIDL chun cead a fháil tar éis an t-iarratas a dhéanamh, agus cúig lá eile ina dhiaidh sin chun maoiniú a fháil. Mar sin san iomlán, bí ag súil go dtógfaidh sé thart ar mhí tar éis duit iarratas a dhéanamh chun maoiniú a fháil.

De réir Rianaithe Iasachta COVID , as 6,860 gnóthas beag a thuairiscigh, fuair 1.5% deontais EIDL agus fuair 4% iasachtaí CPP.

Earraí Suimiúil